Hur sker jag? ppet hus p Donner

Donnergymnasiet är en skola för lärande och skapande. Vårt mål är att våra elever skall få en mycket bra utbildning där de inspireras, stärks och uppmuntras längs vägen. Vi är en skola i ständig utveckling där både elever och lärare har mycket att säga till om. På Donner har vi en god gemenskap och ett stimulerande arbetsklimat. Alla elever är lika viktiga. Välkommen du också!

Samhllsvetenskapsprogrammet Ekonomiprogrammet Estetiska programmet Musik Naturvetenskapsprogrammet

Aktuellt

Nyheter