Aktuellt 123456

Musikinriktning på NA-programmet!

Äntligen startar vi en musikinriktning på Naturvetenskapsprogrammet!

Gillar du utmaningen i att identifiera och lösa problem? Brinner du för musik?  Har du tänkt på att det kan finnas många svar på samma fråga? Gillar du att sjunga, spela, skriva eller producera musik?

På naturestet väcker vi ditt intresse för naturvetenskap och musik genom varierad och upplevelsebaserad undervisning. Du får ta del av fältstudier, ensemblespel, experiment, individuella lektioner i sång och /eller instrumentspel. Vi kommer tillsammans göra studiebesök, medverka på konserter och föreställningar.

 

Oavsett om du satsar på att bli musiker, ingenjör, läkare eller musikproducent kommer du att utvecklas, utmanas och inspireras på Donnergymnasiet.

Inriktningen kommer innehålla musikkurserna:

Du som söker denna inriktning kommer kallas till ett färdighetsprov där du sjunger eller spelar något du förberett.

Behörighet

Om du inom ramen för dina valbara kurser väljer till Fysik 2, Kemi 2 Biologi 2 samt Matematik 4 får du den naturvetenskapliga och tekniska behörigheten.

Vi vill ge dig kunskap och utmaningar för att se världen med andra ögon!

Poängplan

Naturvetenskapsprogrammet - Inriktning Musik och Naturvetenskap

Gillar du utmaningen i att identifiera och lösa problem? Brinner du för musik? Har du tänkt på att det kan finnas många svar på samma fråga? Gillar du att sjunga, spela, skriva eller producera musik?